Vyhľadávanie

Gumotextilné dopravné pásy

 

Ponúkame vám gumotextilné dopravné pásy určené na prepravu sypkého a kusovitého materiálu.

 

Sortiment gumotextilných dopravných pásov je rozdelený podľa možnosti použitia

 

  • bežné použitie (Y)

  • zvýšená odolnosť voči oderu (X, W, WH)

Viacvložkové gumotextilné dopravné pásy majú použitie pri pásovej preprave materiálu. Vďaka konštrukcii a kvalite nosných textilných vložiek. Sú známe spoľahlivosťou a dlhou životnosťou vo všetkých priemyselných odvetviach, buď pre všeobecné použitie (Y) alebo pre prepravu extrémne hrubého materiálu a materiálu s ostrými hranami (X, W, WH). Sú vhodné pre pieskovne, štrkovne, cementárne, vápenky, betonárne, kotolne, teplárne, spaľovne, cestné konštrukčné stroje, recyklačné linky, spracovateľský priemysel, drevospracujúci priemysel, poľnohospodársky priemysel, ...

 
  • zvýšená odolnosť voči teplotám (T1,T2,T3)

Horúce prepravované materiály môžu poškodiť dopravný pás. Preto ponúkame tri typy tepelne
odolných dopravných pásov:
T1 – teplota materiálu do 125°C
T2 – teplota materiálu do 150°C
T3 – teplota materiálu do 210°C
Sú vhodné pre cementárne, teplárne, elektrárne, chemický priemysel, železiarne, atď.

 

 

  • samozhášajúce antistatické pásy (K, K-MOR, S, S-MOR)

Pri preprave objemných materiálov môže dochádzať k problémom ako je samovznietenie prepravovaného materiálu. Za účelom minimalizácie podobných rizík boli vyvinuté špeciálne typy gumotextilných dopravných pásov. Sú vhodné pre teplárne, spaľovne, elektrárne, oceliarne a zlievarne, preprava uhlia, preprava v blízkosti otvoreného ohňa a vo výbušnom prostredí.

 

  • zvýšená odolnosť voči prierazom (RC)

Pri preprave materiálu s ostrými hranami a veľkých frakcií neurčitých tvarov môže dochádzať k pozdĺžnym prierazom trhlinám na dopravnom páse. K tomu sú určené dopravné pásy s protiprierazovou oceľovou vrstvou (priečne uložené oceľové lanká v krycej vrstve).

 
  • odolnosť voči olejom a mastnotám (MOR, MOR PLUS)

Ropné produkty, oleje a iné mazivá majú nepriaznivé účinky na gumu. Napriek tomu sú tieto materiály denne prepravované dopravnými pásmi. K zabráneniu naleptaniu gumy musí byť gumová plocha pásu odolná voči týmto látkam. Nie všetky oleje a mazivá majú rovnaké agresívne účinky, preto boli vyvinuté rôzne druhy pásov odpovedajúce rôznym potrebám. Sú
vhodné pre betonárne, recyklačné, nerasty spracujúce, odpad triediace a kompostové závody, závody vyrábajúce kov, drevársky priemysel a píly, dopravníky na výkaly, splašky a bahno, papierenstvo, dopravníky na obilie a ďalšie vlákniny.


 

 

  • pásy s navulkanizovanými unášacími profilmi (CHEVRON)

Pásy s hladkým povrchom sú určené pre prepravovanie materiálu do hranice sklonu cca 22°. Pre potreby väčšieho sklonu sa používajú dopravné pásy typu Chevron. S týmito pásmi je možné dosiahnuť väčší uhol sklonu dopravníku. Pásy Chevron s profilovaným povrchom sú
schopné prepravovať materiál aj pod uhlom viac ako 40°. Vyrábajú sa v rôznych šípových tvaroch s výškou profilov 16 mm, 25 mm, 32 mm.

  • klzné dopravné pásy (bez spodnej krycej vrstvy)

Niektoré dopravníky nemôžu byť vybavené rotujúcimi podpornými valčekmi a vyžadujú kĺznu plochu. Ponúkame pásy bez spodnej krycej vrstvy gumy, pri ktorom sa dosiahne minimálne trenie pásu o podkladový materiál dopravníka (2+0, 3+0). Použitie v drevospracujúcom priemysle, recyklačné linky, spracovanie odpadov, baliaci priemysel, kartonážny priemysel, atď.

 
  • pásy s rastrovaným povrchom (SUPERGRIP)

Pri vodorovnej preprave materiálu môže dochádzať k sklzovaniu z hladkého dopravného pásu. Ponúkame pásy so špeciálnou protišmykovou vrstvou, ktorá zabráni k sklznutiu a prešmykovaniu materiálu. Vhodnosť použitia – plničky, baliarne, nakladacie a vykladacie dopravné pásy, doprava balíkov a fliaš, doprava batožiny, preprava dreva, atď.

Sortiment je taktiež rozdelený podľa počtu nosných textilných vložiek v jadre dopravného pásu, ich pevnosti a podľa hrúbky krycích vrstiev.


Realizujeme spojovanie gumotextilných dopravných pásov v priestoroch našej firmy alebo priamo u zákazníka v prevádzkových podmienkach. Spojovanie sa realizuje teplou vulkanizáciou (spojovanie pod tlakom vo vyhrievacom zariadení), studenou vulkanizáciou (spojovanie lepidlom) alebo mechanickými spojkami (rozoberateľný spoj).

 

 

Prejsť na     Kožené výrobky

 

 

 

Súbory na stiahnutie